Mitsu Shitagake-seisha hiccyuu- Black 三ツ下カケ 正射必中 黒 【J-122】
Mitsu Shitagake-seisha hiccyuu- Black 三ツ下カケ 正射必中 黒 【J-122】
Mitsu Shitagake-seisha hiccyuu- Black 三ツ下カケ 正射必中 黒 【J-122】
Mitsu Shitagake-seisha hiccyuu- Black 三ツ下カケ 正射必中 黒 【J-122】
Mitsu Shitagake-seisha hiccyuu- Black 三ツ下カケ 正射必中 黒 【J-122】

Mitsu Shitagake-seisha hiccyuu- Black 三ツ下カケ 正射必中 黒 【J-122】

¥440

For wearing under the yugake.

For wearing under the yugake.