Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】
Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】

Mitsu Shitagake - White 三ツ下カケ 白 【J-020】

¥160
Size

For wearing under the yugake.

For wearing under the yugake.